Služby
Odporúčame

História kúpeľov Štrbské Pleso

Liečba chronických nešpecifických ochorení dýchacích ciest a pľúc má v Tatrách viac ako storočnú históriu.

História Štrbského Plesa

História a využitie klímy Štrbského Plesa bola odlišná. Prvú zmienku o Štrbskom Plese nachádzame v roku 1644 v zemepisnom diele Dávida Fröhlicha. V roku 1719 sa písomne zmieňuje o kúpeľoch Štrbské Pleso veľkolomnický bádateľ Georgius Bucholtz st.

Vznik kúpeľov Štrbské Pleso

Vznik kúpeľov Štrbské pleso sa datuje od roku 1877, kedy sa zásluhou zakladateľa Štrbského Plesa grófa Jozefa Szentiványiho začali vo vtedajších ubytovacích zariadeniach poskytovať aj prvé liečebno-balneologické procedúry. V roku 1885 bolo Štrbské Pleso vyhlásené za kúpeľné miesto. Tu niekde sa začína história kúpeľov Štrbské Pleso.

Po prvej svetovej vojne slúžili vystavané objekty ako liečebne pre vojnových rekonvalescentov. Avšak význam Štrbského Plesa rastie až po druhej svetovej vojne, kedy Sanatóriá slúžili opäť vojnovým rekonvalescentom, neskôr pre liečbu tuberkulózy a od 50-tych rokov zásluhou manžela poetky Maše Haľamovej, MUDr. Jána Pullmana, uznávaného lekára astmatológa, i pre liečbu nešpecifických ochorení dýchacích ciest.

V roku 1976 bolo odovzdané do užívania sanatórium Helios. V rokoch 1995 - 1997 sa uskutočnila rekonštrukcia liečebného domu Solisko , ktorý krátko po svojej rekonštrukcii získal štyri najvyššie medzinárodné ocenenia.

Ubytovanie v kúpeľoch

Dnes Štrbské Pleso ponúka komfortné hotelové ubytovanie v hoteloch, apartmánov aj v liečebných domoch.